تیرهای لانه زنبوری

 

تعریف:به دلیل شباهت زیادحفره های به وجود آمده در جان تیر آهن ( پس از برش و جوشکاری ) به لانهٔ زنبور،اینگونه تیر را ( تیر لانه زنبوری ) می نامند.

هدف:هدف اصلی ساخت تیر های مشبّک لانه زنبوری، تحمل نیروهای فشاری بیشتر لانه زنبوری ( مرتفع شده ) نسبت به تیر آهن معمولی می باشد.

کاربرد:تیر لانه زنبوری بعنوان پل، در سقف های تیرچه بلوکی و یا طاق ضربی استفاده می شود.

محاسن:1-افزایش مقاومت خمش تیر

2-افزایش مدول مقطع ( ممان اینرسی ) تیر

3-سبکی وزن تیر ( نسبت به تیر معمولی هم ارتفاع تیر لانه زنبوری شده )

4-از نظر اقتصادی مقروم به صرفه است.

5-امکان عبور لوله های تأ سیسات، از حفره های ایجاد شده در جان تیر.

معایب:1-مقاومت برشی تیر لانه زنبوری شده، به نسبت مرتفع نمودن آن، کم خواهد شد. به بیان دیگر، هر چه ارتفاع تیر را به طریقهٔ لانه زنبوری بیشتر نماییم، به همان نسبت مقاومت برشی آن کمتر خواهد شد.

2-نیاز به نیروی کارگر ماهر جهت ساخت تیر، به صورت لانه زنبوری، جهت رعایت استاندارد،به طور کل.

توجه 1:در محل اتصال پل لانه زنبوری به ستون، برای جلوگیری و مقابله با نیروی برشی، دو یا سه لانه را با ورق فلزی پر کرده و سپس جوشکاری می کنیم، و روی دو یا سه لانه را با ورق فلزی مستطیل شکل، قرار داده سپس جوشکاری می نماییم.

یاد آوری: نیروی برشی ( ماکزیمم )، در تیکه گاهها اتفاق می افتد، به بیان دیگر، نیروی برشی در قسمت تکیه گاه پل به

)می باشد.max)به ستون، ماکزیمم

توجه 2:نیروهای وارد شده به سقف، از طریق تیرچه و یا تیر پوشش، به پل، و از پل به ستونها منتفل می شود.

توجه 3:پل لانه زنبوری، در دو حالت ممتد و غیر ممتد، به ستون اتصال می یابد.

روش های ساخت تیر لانه زنبوری

پانیر ): )panir 1-روش

با این روش ارتفاع تیر آهن اولیه را به اندازهٔ‌ 1/5 برابر افزایش می دهند.

مثال:ارتفاع مقطع تیر آهن آی ان پی 20 که به اندازهٔ 20 سانتی متر می باشد، به اندازهٔ 10 سانتی متر مرتفع شدهو اندازهٔ ارتفاع آن به 30 سانتی متر تبدیل می شود.

h - 1.5 h = h = 1.5 * 20 = h = 30cm

2-روش litcka ( لیتسکا ):

افزایش ارتفاع مقطع تیر آهن اولیه، در این روش نیز به حدود 1.5 برابر صورت می گیرد تا تیر اولیه به تیر لانه زنبوری تبدیل شود.

توجه:افزایش ارتفاع تیر با رش لیتسکا، با استفاده از جدول مربوطه صورت می گیرد.

توجه 2:در دو روش فوق، چناچه مقاومت خمشی بیشتری از تیر لانه زنبوری مورد نظر باشد، با جوش دادن ورقهای مربع و یا مستطیل، در ناحیهٔ جان تیر، ارتفاع تیر را مرتفع می نمایند.

برش پروفیل به روش های مختلف

1-روش سرد ( کوپال ):در این روش، با قرار دادن گیوتین مخصوص دستگاه قطع کن سنگین، در امتداد خط منکسر، برش صورت می گیرد.

2-روش گرم ( برنول ):در این روش با روشن کردن دو گاز استیلن و اکسیژن که شعلهٔ بنفش رنگ قوی حاصل مس گردد، در امتداد خط منکسر، شعله را حرارت داده تا برش صورت گیرد.

توجه 1:در روش برنول از دو کپسول به ارتفاع تقریبی 180 سانتی متر که درون یکی گاز استیلن و در کپسول دیگری گاز اکسیژن می باشد، استفاده می گردد، و هر کپسول دارای خروجی می باشد که به شیر تنظیم روی لولهٔ برنول خطم می گردند.

توجه 2:معمولأ در ایران از روش گرم ( برنول ) جهت تهیه تیرهای لانه زنبوری استفاده می شود.

مراحل برش به روش گرم ( برنول )

گام اول: شابلون ( الگو ) را به صورت یک،دوّمه شش ضلعی ( با توجه به استاندارد ) در روی جان پروفیل قرار می دهیم.

گام دوم:با استفاده از الگوی با قاعده صحیح و با خط منکسر روی جان تیر آهن،‌ خط کشی میکنیم.

گام سوم:سپس در نقاط مختلف خطوط منکسر، تک خال جوش می زنیم.

گام چهارم:با استفاده از شعلهٔ دستگاه برش گرم ( برنول ) در امتداد خط منکسر برش صورت می گیرد، تا پروفیل تیر آهن به دو قسمت تقسیم می شود.

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 بهمن 1389    | توسط: شهاب حیدرزاده    |    |
نظرات()